Telugu Books

1. SRI SHUSKAVEDANTA TAMO BHASKARAM 50.00
2. ESHWARA KRUPA 50.00
3. SRI VENKATESHADHI PUJA PANCHARATNAMALA 20.00
4. UPADESHA ASHTOTARA SHATHI 02.00
5. OMKARAM (PRANAVOPASANA) 40.00
6. KARMA SIDDHANTAM 13.00
7. GURUBHAKTHI PRABHAVAM 07.00
8. GRUHASTHSHRAMA DHARMAM 25.00
9. JEEVANMUKTHI 57.00
10. DHARMO UPNYASAMULU PARTS 12345(SET) EACH PART 40.00
11. DHYANAMRUTHAMU 06.00
12. DHARMA SETUVU 57.00
13. NIRVANA NILAYAM 20.00
14. NIRVIGHNA YOGASIDDHI 20.00
15. PRAMADHAMU NONDHAKUDU 02.00
16. PRACHARA PRASHATHASYAMU 04.00
17. PRASHTHARA MANIKYAMALA 40.00
18. BRAHMACHARYAM 13.00
19. BRAHMAVIDHYA 08.00
20. BHAVASHUDHIYE GNANSIDDHI 20.00
21. MAHAVAKYAMULU 02.00
22. MAHAMANTHRATHEETHA PRABHAVAM 13.00
23. MALAYALA YATHINDHRA GEETHA 15.00
24. YAGNAMU 03.00
25. LOKODHARAKAM 15.00
26. SANMYASAYOGAM 06.00
27. SADHU DHARSHANAM 05.00
28. SAMADHI CHEYU VIDHANAM 02.00
29. SWABHODHA SUDHAKARAM 40.00
30. MAYANU MAYAMU CHEYUTA 10.00

Sree Swamulavariche Sangruhithamulu

31. GNANAMRUTHAM 03.00
32. CHATURMASYA MAHATHAYM 08.00
33. JIGNASU RATNAM 02.00
34. NITHYAPRARDHANA 02.00
35. SREERAMA NAMAMRUTHAM 02.00
36. SREE SAHTGURU PADHUKAVASHTAVAM 02.00
37. SREE GAYATHRI MANTHRAM 04.00
38. SREE RAMAKRISHNA PREMAMRUTHAM 02.00
39. STOTRAMANJARI 08.00

Upanishath

40. AMRUTHABINDHUPANISHATH [TELUGU THOHARA SAHITAM] 02.00
41. AMRUTHA BINDHUPANISHATH [NUBODHINI VYAKYA SAHITHAM] 20.00
42. KATOUPANISHATH [PADHAVIBHAGH,PRATHIPADHARTH,TATHPARYA SAHITHAM] 20.00
43. CHANDOGYOUPANISHATH [TIKATATHPARYA SAHITAM] 100.00
44. BRUHADHARANYAKO UPANISHATH 100.00
45. NARADHA PARIVARAJAKO UPANISHATH 15.00
46. NARAYANO UPANISHATH 02.00
47. MANDUKYO UPANISHATH 06.00
48. MYTHREYU UPANISHATH 03.00
49. MUNDAKO UPANISHATH [PADHAVIBHAGH ,PRATHIPADHARTH,TATHPRAYA SAHITHAM] 10.00
50. MANDUKYO UPANISHATH UPANYASAM 20.00

Sree Vyashrama Bhagvadhgeetha Prachurana

51. SREE MADHBHAGVADHGEETHAA [MULAM-PACKETSIZE] [PARAYANOPAYUKTHAM] 08.00
52. SREE MADHBHAGVADHGEETHAA STHULAKSHARAYUKHTAM-MULAM . MANDA DHRUSHTI GALAVARI UPAYOGARTHMU PRATHYEKANGA PRACHURINPABADINADHI 15.00
53. SREE MADHBAHGVADHGEETHAA [SREEVARI GEETHA] PADHAVIVAGH,PRATHIPADHARTH,TATHPARYA,VISHESHARDA SAHITHAM MAHARSHI SADHGURU SREE MALAYASWAMYVARICHE VIRACHITAM 65.00
54. SREEMDAHBHAGHVADHGEETHA TATHPARYA SAHITHAM,TAHTPARYAKARHTA SREEEMALAYALASWAMY 20.00
55. SREEMDAHBHAGHVADHGEETHA STHULAKSHAR YUKTHAM--TATHPARYA SAHITHAM 30.00
56. SREEMDAHBHAGHVADHGEETHA [BHASHPATREYA VISHESHARDHAPRAKASHIKA] 160.00
57. SREEMADHANDHRA BAGHVADHGEETHA [VIDHYADKAVYAM] 10.00
58. SREE GEETHA KALPATHARUVU 6.00
59. GEETHASARA KEERTHANAM 03.00
60. SREEMADHBHAGVADHGEETHA ASHTOTARA SHATHA NAMASTOTRAM 02.00
61. SREEMADHBHAGVADHGEETHA ASHTADSHADHYAY MUKTHI SOPHANAM 2.00
48. GEETHAMRUTHAM 30.00
48. GEETHASHAYAM 10.00

Other Grandhas

64. ASHTAVAKRAGEETHA 35.00
65. APAROKSHANUBHUTHI 15.00
66. AHIMSA PUSHPAM 04.00
67. AVADHUTHPODESHAMULU 02.00
68. ATHMAGEYAMRUTHAM 02.00
69. ATHAMRAM TATHVAMRUTHAM 05.00
70. GURUBODHANANDAMRUTHAMAYA SANJEEVANIKEERTHANALU 02.00
71. SREE GURUGEETHA 45.00
72. JADABARTHOPAKHYANAM 06.00
73. DHANABODHA 90.00
74. DHARMAPADHAM [BUDHA GEETHA] 06.00
75. DHASHA SHANTHULU 02.00
76. SHIVA PANCHAKSHANRI BHASHYAM 05.00
77. DHUKKA NIVARANOPAYANAM 05.00
78. DEVI STOTRAVANI 04.00
79. DESHODHARAKULU SREE SADHGRURU DEVULU 06.00
80. TULASI BRUNDAVANAM 04.00
81 DHAKSHINAMURTHI STOTRAM 07.00
82 NAMASHIVAYA GEYAMRUTHAM 4.00
SAMBHASHIVA GEYAMRUTHAM 04.00
83. NA GURUDEVUDU 25.00
84. BALAYOGINI 70.00
85. PARMARDAA VINONDHAM 13.00
86. PRASHNOTHARI ANU MANIRATHANAMALA 02.00
87. PANCHABRAMA NIVRUTHI NIRUPANAM 05.00
88. SHANKARA VIJAYAM 200.00
89. PATHANJALI YOGASUDHAKARAM 20.00
90. PRATHAHAKALA PRARDHANA,NITYAPRARDHANALU 05.00
91. PRARABDHA KARMA 06.00
92. PREMASANGHA PRARDHANA GEETHAMULU 05.00
93. POOJA KALPATHARUVU 05.00
94. BEEJAKSHARA VARNAMALIKASTOTRAM 32.00
95. BAJAGOVINDHAM 02.00
96. MADHALASA CHARITHAM 20.00
97. SREE MALAYALASWAMULAVARI JEEVITHACHARITHA 60.00
98. SREE MALAYALASWAMULAVARI UPADESHARATNAMULU 05.00
99. SREE MALAYALASWAMULAVAR UPADESHA VAKYAMULU [PADHYAMULU] 02.00
100. SREE MALAYALA SADHGURU SMARNAMRUTHAM 07.00
101. SREE MALAYALA YATHINDRA SAHASRANAMVALI 02.00
102. SREE MALAYALA SADHGURU DHANDAKAM 03.00
103. SREE MALAYALASWAMULAVARI MAHIMNASTOTRAM 02.00
104. YOGAVASISHTAM[1,2,3,4,5,6,7,8]BHAGMALU 400.00
105. YOGAVASISHTAM [NIRVANA PRAKARANAM] 125.00
106. RANGAVADHUTHA GNANBODHAVALI 04.00
107. VIVEKACHUDAMANI 60.00
108. VEDANTA DINDIMAM 06.00
109. SHATHAJAYANTHI SANCHIKA 25.00
110. SISHYATRAYAM 10.00
111. SREEMAN NARAYANA GEYAMRUTHAM 02.00
112. SADHGURU KEERTHANALU 02.00
113. SADHGURU CHARNASANIDHI 30.00
114. MADHAMATHAGARI UPADESHAVAKYAMULU 02.00
115. BUDDHACHARYA 75.00
116. VEDANTHA HRUDHAYAM 25.00
117. SREE GURUDHYANAM 02.00

Omkara Vratamulu

BIG SIZE 08.00
SMALL SIZE 04.00
KASHI DAHRBHASANAMULU IS ALSO AVAILABLE. BUT OMKARA VATAMULU KASHI DAHRBHASANAMULU WILL NOT BE SEND THRU PARCEL.